Posts Taggedתאגידים

התוצאות האמיתיות של מרתון תל אביב

ביום השישי האחרון שוב יצאו עשרות אלפי רצים לריצת מרתון תל אביב והקיפו את העיר במסלולים שונים ובטווחי ריצה שונים. רוב הרצים השתתפו במסלולים הקצרים ורק מיעט רץ את המרתון לכל אורכו. המשתתפים הגיעו מכל…

Read More

מי המציא את מסורת טבעת האירוסין?

סרטון משעשע שמעלה שאלה רצינית – מי המציא את מסורת טבעות האירוסין. לטענת מחברי הסרטון מנהג מתנת טבעת האירוסין כסמל להכרזה על אהבת הזוג הוא לא יותר ממהלך שיווקי של סנדיקת היהלומים דה – בירס,…

Read More