Posts Taggedרומינציה

רומינציה – מושג בפסיכולוגיה שמשמעותו מחשבות טורדניות שליליות שמזינות את עצמן באופן מתמשך וחוזר מבלי שתהיה להן שום תועלת. כלומר האדם חושב שוב ושוב את אותן המחשבות מבלי שיוכל לשנות את הסיטואציה. לדוגמא במקרה של טראומה, זה שחווה את הסיטואציה משחזר שוב ושוב את המצב בו היה. אבל אין לו את היכולת לשנות את מה שחווה באופן מעשי.

צייתנות עיוורת ורוע טהור – מחקר הכלא של זימברדו

אבו גרייב, עירק 2003, נחשב לגיהינום לכלואים בו – הסוהרים האמריקאים “בני טובים” אנשים שהתגייסו לצבא האמריקאי במטרה לעזור בשיקום עירק הפכו להיות מעין סוהרים פסיכופטים שהתעללו בכלואים בצורות מחרידות. הסיפור לא היה נגלה לעולם…

Read More

שיקוף עצמי – או למה אני מחרבש לעצמי את החיים?

הרעיון למאמר הזה עלה לי עקב מותו של קומיקאי שחיבבתי בילדות ונפטר השבוע, מנחם זילברמן ז”ל. באחד הטוקבקים מצאתי קישור למערכון בו זילברמן נתקע במדבר ומחפש ג’ק…. במהלך החיפוש אחרי אדם שיחלץ אותו ויתן לו…

Read More