Posts Taggedצייתנות

מחקר טלויזיה בנושא קונפורמיות ופיקוח חברתי

הסרטון הבא סוקר שיחזור של ניסוי ישן יותר שמתבסס על הניסוי של אש ב”קונפורמיות חברתית” קבוצה של שחקנים יושבת בכניסה לרופא העיניים בכל פעם שהפעמון מצלצל הם נעמדים. לקליניקה נכנסת בחורה שאינה מהצוות, ואחרי 3…

Read More

נאצים, צייתנות לסמכות והניסוי של מילגרם

סקירת הניסוי של מילגרם המהווה אחד מעמודי התווך של הפסיכולוגיה החברתית חשוב מאוד, לדעתי, להבנת עוצמת השליטה של החברה על הנפש שלנו והיותה גורם מהותי בעיצוב הנפש. במספר מאמרים ציינתי את סלידתי מהטיפול הפסיכואנליטי שלדעתי…

Read More

צייתנות עיוורת ורוע טהור – מחקר הכלא של זימברדו

אבו גרייב, עירק 2003, נחשב לגיהינום לכלואים בו – הסוהרים האמריקאים “בני טובים” אנשים שהתגייסו לצבא האמריקאי במטרה לעזור בשיקום עירק הפכו להיות מעין סוהרים פסיכופטים שהתעללו בכלואים בצורות מחרידות. הסיפור לא היה נגלה לעולם…

Read More