Posts Taggedצה”ל

מיירט או לא מיירט זו לא השאלה! מוטי שפר, קונספירציות וכיפת ברזל

לפני שאתם קופצים עלי ומתעצבנים מטרת המאמר הוא להראות שימושים בטכניקות שליטה מסויימות על מנת להטות דיון. אין כאן מטרה לדון באפקטיביות מערכת כיפת ברזל מהסיבה הפשוטה, אין לי נותנים להוכחה או הפרכה בדבר היעילות….

Read More

מכינים את האזרחים למלחמה הבאה….

הרוסים היו מכנים את הפוסט/ממ האומלל הזה ששוחרר היום על קיר הפייסבוק של צה”ל – פרופגנדה. כלומר הפצת רעיונות שמטרתם השפעה על הדעה הרווחת באוכלוסיה. הממ שוחרר במסגרת הכנת הציבור לתרגיל ניסוי צופרים של פיקוד…

Read More