Posts Taggedעל אדם

עליתם ונפילתם של המנטליסטים הקוסם מלובלין, אורי גלר ופטריק ג’יין

הקוסם מלובלין הוא אחד מספריו המצליחים ביותר של יצחק בשביס –זינגר. הספר מתאר את קורותיו של אומן במה – קוסם לולין ומנטליסט, יאשה מזור. הסיפור נסוב סביב התשוקה של יאשה למצוא את האמת אליה הוא…

Read More