Posts Taggedחירות

5 דברים שכל יזם מצליח צריך ללמוד מסיפור יציאת מצרים

השם השני של חג הפסח הוא חג החירות – זהו החג שבו יצאו בני ישראל ממצרים מעבדות לחירות, וזו המשמעות של יזם מצליח – לצאת לחירות כלכלית. רעיון היציאה מעבדות לחירות מלווה את האנושות משחר…

Read More

פעילות פנאי כמנוע ליצירת אושר אישי – סיכום כתבה

עוד לא סיימתי לכתוב את המאמר על יצירת אושר בחיים הפרטיים ” מעבר מחושך לאור – למצוא את האושר” ובכלכליסט מתפרסם מאמר על הסוציולוג פרופ’ רוברט סטבינס שיצר תחום התמחות בסוציולוגיה בחקר הפנאי. הפנאי שרובינו…

Read More