Posts Taggedהתפתחות אישית

הקשר בין המצב הנפשי העתידי לבין בעיית הפנסיה בישראל

אני אשאל אתכם עכשיו מספר שאלות ותשתדלו לענות בכנות: 1. נניח שיש לכם הרבה כסף שחסכתם/קיבלתם/זכיתם. יום למחרת גיליתם שאיבדתם את רוב הכסף. כלומר כמעט כל מה שחסכתם או קיבלתם נמחק. מישהו לקח לכם את…

Read More

פרקסיס מרקסיסיטי כמנוע להצלחה

  כן, אני יודע, אתם קפיטליסטים, ולשמוע את השם מרקס מוזכר עם הצלחה חומרית מעורר בכם השתאות או אפילו בוז. אבל אני חושב שהמונח פרקסיס מרקסיסטי כלומר פרקסיס – במובן המרקסיסטי שלו – הוא הביטוי…

Read More