ייעוץ ארגוני

הייעוץ הארגוני הוא חלק בלתי נפרד מתהליך פיתוח האסטרטגי של הארגון, החלק של הייעוץ הארגוני הוא ההטמעה בפועל של הממצאים ויישומם אל העובדים וצוות ההנהלה.

אחת התופעות איתן אנחנו מתמודדים במהלך השנים היא העובדה שישנם ממצאים עובדתיים בנוגע לארגון וביצועיו, ממצאים לשיפור שעולים במחקרים השונים וכחלק מתהליך העבודה. אך עם זאת השלב הקשה ביותר הינו הטמעת שינויים אלו והסכמתם שלך העובדים ודרג הניהול לקבל את הממצאים ולשנות ולהשתנות בהתאם לדרישות החדשות.

תהליך הייעוץ הארגוני מתבסס על שלושה רבדים:

  1. רובד התקשורת החיצונית של הארגון – אנשי המכירות, אנשי התמיכה וההנהלה. אנו ממפים את ממשקי התקשורת של הארגון כלפי חוץ ומפתחים את הכללים והערכים החדשים הנדרשים.
  2. מיפוי פנים – בחינה של כלל תהליכי הזרימה בארגון בין המחלקות, בין בעלי תפקידים, מהיצור דרך המכירות ועד לניתוחים הפיננסים של החברה.
  3. קוגניציה ארגונית – אנחנו בוחנים את האופן בו עובדי החברה תופסים את החברה , איך הם מבינים את תפקידים, כשלים בסולידריות הארגונית ועוד.

באמצעות הבנת תהליכים אלו אנחנו יכולים להכניס שיוניים אל תוך הארגון ולהוביל אותו להצלחה רחבת היקף.

כחלק מתהליכים אלו , אנו מסייעים במציאה ואיתור מועמדים ונושאי תפקיד חדשים, שינויים במצבת כח האדם, קידום עובדים ראויים, הגברת יעילות בעבודה, העלאת תפוקות ועוד.

כאמור, הליווי הארגוני הוא חלק מהתהליך האסטרטגי שיווקי שמטרתו היא סיוע להנהלת הארגון לדחוף את העובדים ליעדים חדשים .